p>

Trykktesting og klor av vannledninger

Vi utfører trykktesting og klor etter gjeldene regler.
Prøver vil bli sendt til laboratoriet slik at kunden får den dokumentasjonen som trengs.

trykktesting og klor av vannledninger

VED HASTEOPPDRAG RING TLF: 815 000 88 DØGNVAKT

Velkommen til å ta kontakt med oss

Samarbeidspartnere

KLM Miljø AS innehar alle relevante godkjenninger som kreves, slik at jobben utføres optimalt i henhold til gjeldende lover og regler

Vi har kompetanse og kapasitet som gjør oss til en stabil samarbeidspartner