Tømming av sandfang

Tømming sandfang / slamkunder

Med en serviceavtale med oss, vedrørende tømming av sandfang og overvannskummer er kunden sikret tømming etter behov, ved for eksempel perioder med store nedbørsmengder. Foruten tømming inkluderer en slik avtale forbyggende arbeid, samt planlegging av vedlikehold og tømming.

Vi utfører oppdrag på byggefelt, for borettslag, vegvesenet, kommuner og industri.

tomming av sandfang

VED HASTEOPPDRAG RING TLF: 815 000 88 DØGNVAKT

Velkommen til å ta kontakt med oss

Samarbeidspartnere

KLM Miljø AS innehar alle relevante godkjenninger som kreves, slik at jobben utføres optimalt i henhold til gjeldende lover og regler

Vi har kompetanse og kapasitet som gjør oss til en stabil samarbeidspartner