Tømmeavtale for privat og bedrift

Avtale tømming av sandfang

Det er viktig å sørge for jevnlig tømming av sandfang og kummer. Borettslag å større industri eiendommer bør derfor sørge for å ha faste avtaler på tømming av kummer. Med en avtale med KLM Miljø AS kommer vi til avtalt tid og utfører tømming og kontroll.

Tømming av

Avtale på tømming av oljeutskiller og spillolje

Eier av anlegg for oljeutskillere er pålagt følgende: / Alle oljeutskiller skal være registrert hos offentlig instans i kommunen der anlegget befinner seg. De skal drift å vedlikeholdsavtale med godkjent leverandør som rapporterer til kommunen. De skal også ha en avtale om prøvetaking av olje med rapportering til offentlig instans 2 ganger i året Ved å inngå en avtale med KLM Miljø AS angående fast tømming og driftskontroll, så sørger vi for at deres bedrift følger de regler som er pålagt for en slik installasjon. Vi tar med andre ord jobben for deg, slik at du slipper å tenke på dette.

Avtale tømming av mobile toaletter

Vi tilbyr også avtale for tømming av septikk ved brakkerigger og mobile toaletter.

VED HASTEOPPDRAG RING TLF: 815 000 88 DØGNVAKT

Velkommen til å ta kontakt med oss

Samarbeidspartnere

KLM Miljø AS innehar alle relevante godkjenninger som kreves, slik at jobben utføres optimalt i henhold til gjeldende lover og regler

Vi har kompetanse og kapasitet som gjør oss til en stabil samarbeidspartner