Graverarbeider

Graving og Anlegg

Vi gjør det meste innen Graving og anlegg og tar både små og store oppdrag. Vi har bred erfaring med de fleste typer gravearbeider.

  • Vi utfører både salg og transport av fyllmasser som pukk, sand, grus, singel, stein og jord.
  • Nye røranlegg og reparasjon/rehabiliteringsarbeid på vann og avløpsledninger.
  • Drenering for bolig, hytte og næringsbygg.
  • Utgraving av tomter, tilbygg, garasje og lignende.
  • Graving for vei og parkeringsanlegg.
  • Planeringsarbeidet.
  • Graving og montering av minirenseanlegg.
graving og anlegg

KLM Miljø er ADK1 sertifisert. Det gir oss nødvendig kompetanse til praktisk utførelse av VA-ledningsanlegg, i samsvar med de krav som lover, forskrifter, normer og standarer stiller til et moderne ledningsanlegg.

Med ADK1-sertifikat kan man legge både hovedledninger og stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner og alle tiltaksklasser. I henhold til Norsk Vann (Tidligere NORVAR) sine krav, skal minst en person i grøftelaget kunne dokumentere ADK1-sertifikat.

VED HASTEOPPDRAG RING TLF: 815 000 88 DØGNVAKT

Velkommen til å ta kontakt med oss

Samarbeidspartnere

KLM Miljø AS innehar alle relevante godkjenninger som kreves, slik at jobben utføres optimalt i henhold til gjeldende lover og regler

Vi har kompetanse og kapasitet som gjør oss til en stabil samarbeidspartner