Tette rør og avløp

Har du avløpsprøblemer eller er rørene dine tette?

Vi hjelper deg med å åpne alle slags tette rør og avløpssystemer 24 timer i døgnet!

Våre spylebiler utfører høytrykkstaking av alle typer rør når problemet oppstår. Ved gjentatt tette rør anbefales kontroll med rørkamera.

Tette avløp skyldes ofte fettdannelser eller andre ting som har havnet i avløpsrørene som ikke skulle vært der.

om oss - klm miljo as

Ved gjentatte problem bør det utføres inspeksjon med kamera

VED HASTEOPPDRAG RING TLF: 815 000 88 DØGNVAKT

Velkommen til å ta kontakt med oss

Samarbeidspartnere

KLM Miljø AS innehar alle relevante godkjenninger som kreves, slik at jobben utføres optimalt i henhold til gjeldende lover og regler

Vi har kompetanse og kapasitet som gjør oss til en stabil samarbeidspartner