Tømming av fettutskiller

Vi utfører tømming av fettutskiller for service og industribedrifter som kafeer, restauranter og nå også bensinstasjoner.

Vi påser at tømmeintervallene blir riktig i forhold til fettproduksjonen i den enkelte utskiller. Vi legger så inn tømming i forhold til disse intervallene så kunden slipper å tenke på når dette skal utføres.

Det blir fylt ut en rapport som forteller når vi har tømt den. I en utskiller skal det aldri være mer enn 25 % fettinnhold I en del kommuner er du pliktig til å levere prøver fra fettutskilleren 2 ganger I året, vi tar prøver som vi sender til analyse og du vil mota en rapport om dette som kan sendes til kommunen.

tomming av fettutskiller

Avtale på tømming av fettutskiller:

Eier av anlegg for fettutskilling er pålagt følgende:

  • Alle fettutskiller skal være registrert hos offentlig instans i kommunen der anlegget befinner seg.
  • Alle fettutskillere skal ha tømme og vedlikeholdsavtale med godkjent leverandør som rapporterer til kommunen.
  • Tømming skal skje minst fire ganger pr. år eller oftere avhengig av tankens kapasitet.

Ved å inngå en avtale med KLM Miljø AS angående fast tømming og driftskontroll, så sørger vi for at deres bedrift følger de regler som er pålagt for en slik installasjon. Vi tar med andre ord jobben for deg, slik at du slipper å tenke på dette.

VED HASTEOPPDRAG RING TLF: 815 000 88 DØGNVAKT

Velkommen til å ta kontakt med oss

Samarbeidspartnere

KLM Miljø AS innehar alle relevante godkjenninger som kreves, slik at jobben utføres optimalt i henhold til gjeldende lover og regler

Vi har kompetanse og kapasitet som gjør oss til en stabil samarbeidspartner