nye kombibilerKLM Miljø har igjen gått til innkjøp av 3 nye kombibiler som kan brukes og øker dermed kapasiteten ytterligere ovenfor våre kunder.

Dette er en flerbruksbil som kan brukes til spyling av små og store rør, tømming av sandfang, slamtanker og tankvask osv.

Bilen er også utstyrt med TV inspeksjons kamera for kontroll av rør.

Samarbeidspartnere

KLM Miljø AS innehar alle relevante godkjenninger som kreves, slik at jobben utføres optimalt i henhold til gjeldende lover og regler

Vi har kompetanse og kapasitet som gjør oss til en stabil samarbeidspartner